ลองดูกันนะครับ จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชุด

ชุดที่ 1 จะเป็นอักษร ก-ช

อักษร ""

คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

 

กงกำกงเกวียน

 

กงเกวียนกำเกวียน

 

กง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน

กงศุล

กงสุล

 

กฏ

กฎ

กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก

กบฎ, กบถ

กบฏ

ถ้าออกเสียง "ขะ-บด" เขียน "ขบถ"